Skip to content

goffslamapcumturicesfimerteamegutt.xyz

about such yet did not hear consider..

Category: Classic Rock

9 comments on “ Pir Sultan Dosta - Kazım Çalışgan* & Andreas Heuser - Asya (CD, Album)

  1. Mar 19,  · Pir Sultan bu fetvaya karşı çıkan, ölümü göze aldığını, ne olursa olsun ala gözlü Şah'ından vazgeçmeyeceğini belirten bir şiir söyledi. Hızır Paşa bunu duyunca, Pir Sultan'ı Sıvas'a çağırdı. Önce eski şeyhine saygı gösterdi, güzel yemekler sundu, ama Pir Sultan'ın bunları yemediğini görünce nedenini sordu.
  2. Pir sultan Abdal, Alevi toplumunda kabul edilen yedi ulular olarak anılan yedi ozanlardan biridir. Şiirlerinde sosyal hayatın sorunlarının yanısıra, Allah, islamiyet, goffslamapcumturicesfimerteamegutt.xyzinfoed, Ehl-i Beyt ve oniki imam konularını işlemiş. Ayrıca insanlar arasındaki sorunlara yönelik ders verici nitelikte eserlerde bırakmıştır.
  3. Aug 08,  · Artists: Kazim Calisgan & Andreas Heuser Album: Asya Song: Pir Sultan Dosta.
  4. Pir Sultan Abdal’ın yalın bir dil ve özgün anlatımı birleştirdiği deyişlerini; - Hz Muhammet, Hz Ali, Hasan ve Hüseyin sevgisini dile getirenler, - Alevi geleneğini, duyuş ve düşünüşünü anlatanlar, - Din dışı aşk şiirleri ve, - Köylü yaşayışını işleyen şiirler Olarak değişik başlıklar altında incelemek.
  5. Pir Sultan’ın musahibi bu buyruğa karşı koyamamış, taş atmaya da kıyamadığından ona bir gül atmış. Pir Sultan en çok bu gülden acı duymuş. Bir başka rivayete göre ise, Pir Sultan köpeklerine Sivas’taki Kara Kadı ve Sarı Kadı’ların adlarını takmış ve kadıları haram yemekle suçlamış, bu da asılmasının.
  6. Pir Sultan, bağlandığı tarikatça yalnız dinsel önder değil, devlet başkanı olarak da görülen Safevi Şahları adına, Anadolu halkını Osmanlının baskılarına karşı ayaklanmaya çağırdığı, ve bu ayaklanmaya öncülük etmiştir. Ayaklanma önderi olduğu için Sivas valisi Hızır Paşa’nın emriyle tutuklanmış.
  7. Alfabetik olarak 11 sayfa ve kayıttan oluşan Pir Sultan Abdal türkülerinin goffslamapcumturicesfimerteamegutt.xyzinfoı listelenmektedir.
  8. Pir Sultan Abdal. Kul Olayım Kalem Tutan Ellere, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Sekerler Ezeyim Şirin Dillere, Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle. Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey. Sivas Ellerinde Sazım Çalınır, Çamlı Beller Bölük Bölük Bölünür.
  9. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişti. Hayati (Şah İsmail), Kul Hüseyin ve Kul Himmet'ten etkilendi. Şiirlerinde duru ve yalın bir dil kullandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *